30.05.2017, 11:50

W Olivia CONNECT o sile relacji

Katarzyna Halicka
PR Manager
Olivia Business Centre
mobile: +48 533 309 771

W Olivia Business Centre 24 maja spotkali się przedstawiciele biznesu, nauki, edukacji, samorządu oraz beneficjenci projektów realizowanych przez organizacje zlokalizowane w Olivia Business Centre. Rozmawiano o sile relacji i wadze projektów międzysektorowych i międzybranżowych. Uczestnicy spotkania „Siła relacji, Współdziałanie odpowiedzią na wyzwania” udowadniali, że wspólne działania, m.in. na linii biznes-nauka-samorząd pozwalają wykreować istotne przewagi konkurencyjne i mają niebagatelny wpływ na umacnianie pozycji regionu pomorskiego. Okazją do wymiany doświadczeń była rocznica projektu Olivia CONNECT, dedykowanego szeroko pojętej kooperacji, relacjom i wzajemnej inspiracji. W wydarzeniu udział wzięło 120 osób.

Maciej Grabski, Prezes Olivia Business Centre, otwierając spotkanie mówił m.in. – Jesteśmy w miejscu, gdzie historia współgra z teraźniejszością, gdzie, tu patrzę na naszego najbliższego sąsiada, Halę Oliwia, czuje się siłę wspólnego działania, które może zmienić rzeczywistość. Jestem pewien, że razem zawsze możemy zrobić więcej, niż osobno.

- W Olivia Business Centre od początku działania stawimy na współdziałanie sektorów, branż i firm. Wierzymy bowiem w siłę współpracy i w to, że z niestandardowego spojrzenia na biznes i na obecnych oraz potencjalnych partnerów rodzą się ciekawe, inspirujące projekty – mówi Agnieszka Zglinicka, kierująca Olivia CONNECT w Olivia Business Centre – Staramy się zaszczepiać te idee w naszych rezydentach i tworzyć im optymalne warunki sprzyjające budowaniu wzajemnego zaufania i wypracowywaniu wspólnych inicjatyw. Wiele z nich już teraz zmienia Pomorze. Według nas oraz naszych prelegentów współpraca, dzielenie się wiedzą oraz relacje są dziś niezbędne do osiągania przewagi rynkowej.

O szeroko pojętej współpracy opowiadał podczas wydarzenia dr Tomasz Kalinowski z Sopockiej Szkoły Wyższej. Przedstawił m.in. analizę pozycji biznesowej Trójmiasta oraz wartości i przewagi konkurencyjne, m.in. lokalizacyjne metropolii względem innych polskich i europejskich aglomeracji. Wskazał także najważniejsze wyzwania, przed którymi stoi aktualnie Pomorze. - Naszym kapitałem jest synergia wszystkich współpracujących podmiotów. Markę trójmiejskiej przedsiębiorczości tworzy ekosystem synergii: biznesu, władz regionu, zorientowanego biznesowo sektora szkolnictwa wyższego i sektora otoczenia biznesu; mam tu na myśli rynek nieruchomości, system bankowy, firmy rekrutacyjne, NGO-sy. Już dziś marka Trójmiasto warta jest 15 miliardów dolarów – podkreślał dr Kalinowski.

W trakcie wydarzenia zaprezentowano też projekty, które rezydenci OBC zrealizowali wspólnie do tej pory w ramach przestrzeni CONNECT oraz w samym Olivia Business Centre. 

Siła relacji

O niestandardowym podejściu do procesów rekrutacyjnych mówili Krzysztof Kunicki z Job Office, jednostki Gdańskiego Urzędu Pracy i Sylwia Broda z BPO Education Centre, projektu SSW. Kurs „Księgowość korporacyjna” to przykład efektywnej i skutecznej kooperacji przedsiębiorstw oraz instytucji wsparcia biznesu. Został opracowany przez Job Office w odpowiedzi na konkretne potrzeby firm sektora BPO/ SSC – thyssenkrupp, Fujifilm i Kemira, poszukujących młodszych księgowych. Kandydatów na te stanowiska przeszkoliło BPO Education Center a absolwenci szkolenia, tuż po jego ukończeniu, rozpoczęli pracę we współpracujących w ramach projektu ww. spółkach.

Kompleksową ofertę dedykowaną przedsiębiorcom przedstawili Magdalena Raczyńska i Jarosław Filipczak z Regionalnej Izby Gospodarczej Pomorza. RIGP, organizacja samorządu gospodarczego, zrzesza na zasadzie dobrowolności przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie województw pomorskiego, zachodniopomorskiego, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego.

O sile współpracy opowiadali także Andrzej Kiesz z InfoShare i Izabela Diesterheft z Interizon. Przedstawili efekty projektu Digital Health Care udowadniając, iż ochrona zdrowia to obszar, w którym coraz więcej do pozwiedzania ma technologia. Jolanta Szydłowska, Prezes PZP Lewiatan wraz z Jarosławem Jarockim z PPT PKS Gdańsk Oliva SA zaprezentowali natomiast rezultaty wdrożenia  programu „Strategiczne wsparcie MSP”.

O misji wspieranej przez Olivia Business Centre Fundacji Inspirujące Przykłady opowiadali Agnieszka Zglinicka oraz Leszek Szmidtke. - Chcemy przybliżać młodym ludziom idee przedsiębiorczości, prezentując im dobre, a wręcz najlepsze przykłady działalności biznesowej na Pomorzu – mówił Leszek Szmidtke – Zamierzamy w ten sposób pomagać im dokonywać dobrych wyborów późniejszej drogi zawodowej. Współpracuje już z nami niemal 60 firm. 

Nie zabrakło też czasu na networking, tak istotny dla budowania nowych i umacniania istniejących relacji. Po części oficjalnej wydarzenia indywidualne spotkania odbywały się u rezydentów Olivia CONNECT w ramach „drzwi otwartych”. 

- Rozmawialiśmy o tym, co możemy razem zrobić, by rozwijać nasz Region, wykorzystując potencjał mieszkańców, biznesu i nauki. Mamy nadzieję, że pokazując to, jak wiele można osiągnąć wspólnie, zachęcimy do współdziałania szeroki krąg podmiotów Pomorza. Już teraz niezwykle istotna rolę w tworzeniu atmosfery współpracy i w rozwoju relacji odrywają nasi partnerzy, m.in. Pracodawcy Pomorza i Agencja Rozwoju Pomorza.  – podsumowuje Agnieszka Zglinicka. 

Olivia CONNECT – projekt Olivia Business Centre zainicjowany w 2015 roku, dedykowany stymulowaniu i ułatwianiu współpracy między wszystkimi Rezydentami OBC. Jego nadrzędnym celem jest tworzenie otoczenia sprzyjającego rozwojowi biznesu oraz inicjowanie projektów, których wspólna realizacja sprzyja rozwojowi regionu pomorskiego. CONNECT T to jednocześnie przestrzeń, w której siedziby mają wspierające biznes izby gospodarcze, stowarzyszenia, związki pracodawców, klastry integrujące przedsiębiorstwa oraz podmioty ukierunkowane na edukację i innowacje.

Dotychczas w Olivia CONNECT swoje siedziby znalazły m.in.: Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Pomorski Związek Przedsiębiorców Lewiatan, GUP Job Office, Klaster ICT Interizon, BPO Education Centre – Sopocka Szkoła Wyższa; Fundacja infoShare. Rezydentem przestrzeni Olivia CONNECT jest również Fundacja Inspirujące Przykłady prowadząca projekt edukacyjny „Inspiracje”.

Olivia Business Centre to jeden z najciekawszych wielofunkcyjnych projektów biurowych w Polsce. Olivia, zlokalizowana w geograficznym centrum Trójmiasta, w bliskim sąsiedztwie kampusu uniwersyteckiego, rozwija się dynamicznie od 2010 roku. Obecnie, równolegle z górującym nad metropolią ultranowoczesnym Starem, powstaje siódmy budynek kompleksu; Olivia Seven. Star i Seven powiększą dostępną w OBC przestrzeń dedykowaną firmom do niemal 150 tys. mkw, czyniąc z Olivii największy hub biznesowy w Polsce. Obecnie biura wynajmuje tu ponad 120 firm, m.in. topowe korporacje – Amazon, Bayer, Energa, PwC, Fujifilm, Nordea, thyssenkrupp, małe i średnie przedsiębiorstwa, organizacje wsparcia biznesu, jak Invest In Pomerania czy Agencja Rozwoju Pomorza, startupy. Olivia oferuje najemcom wiele udogodnień, m.in. 4 centra konferencyjne, 4 banki, 3 restauracje, 2 kawiarnie, centrum medyczne z apteką, przedszkole, żłobek. Ponadto blisko 2 tys. miejsc parkingowych, 5 szatni dla rowerzystów czy punkty ładowania samochodów elektrycznych (we współpracy z Energa). Wraz z budynkiem Star otwarte zostaną 2 kolejne centra konferencyjne, mieszczące do 1000 osób, nowe restauracje, kawiarnie i unikatowy ogród zimowy. Olivia aktywnie wspiera lokalną społeczność, jest też organizatorem licznych wydarzeń biznesowych, edukacyjnych, kulturalnych i sportowych. OBC zapewnia rezydentom optymalne warunki rozwoju. Doskonale rozumiejąc, że o sukcesie przedsiębiorstwa decydują zróżnicowane czynniki, gwarantuje im – obok najwyższej jakości przestrzeni biurowej – dostęp do obecnych w kompleksie wyspecjalizowanych firm HR, IT, finansowych, świadczących usługi consultingowe, prawne czy marketingowe.

rozmiar: 6.8 MB, typ: jpg
dodano: 30 maja 2017
rozmiar: 11.7 MB, typ: jpg
dodano: 30 maja 2017
rozmiar: 15.1 MB, typ: jpg
dodano: 30 maja 2017